Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

paulinkam1989
Dzieliśmy ze sobą wiele pięknych chwil, a Ty uczyniłaś moje życie... uczyniłaś je prawdziwym życiem. Niczego nie żałuję. Ale jestem jedynie rozdziałem w Twoim życiu - będzie ich znacznie więcej. Zachowaj w pamięci nasze cudowne wspomnienia, ale proszę, nie bój się tworzyć nowych.
— Cecelia Ahern– PS Kocham Cię
Reposted fromsouvenirs souvenirs
paulinkam1989
Bo gdy ty jes­teś, to dni tak uciekają, jak ziar­nka ma­ku z dziura­wego wiad­ra. A po­tem wy­jeżdżasz i to wiad­ro się nag­le za­tyka, i mam wrażenie, że ktoś w no­cy w ta­jem­ni­cy prze­de mną przychodzi tu­taj i do­sypu­je mi ma­ku do te­go wiadra
— J.L Wiśniewski
paulinkam1989
I czułam w tym momencie kolejny raz uwielbienie do Ciebie. I przestałam Cię słuchać. Tylko patrzyłam na Ciebie, zakochując się w Tobie jeszcze bardziej...
— J.L Wiśniewski

November 20 2014

paulinkam1989
Play fullscreen
powiedz że to ją i z nią, że nie zmarnujesz chwil
jak drzewo nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę. 
paulinkam1989
paulinkam1989
Niespełnione oczekiwania mają najbardziej gorzki smak w życiu.
— R. L. Watkins / niespełnienie czyiś oczekiwań czasem może smakować bardzo podobnie... ;/
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

October 27 2014

paulinkam1989
9531 0774
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viamefir mefir
paulinkam1989
paulinkam1989
7800 3847
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamalinowowa malinowowa
paulinkam1989
Reposted fromuhuh uhuh viamalinowowa malinowowa
paulinkam1989
9223 6978
Reposted fromChomikoveLove ChomikoveLove viamalinowowa malinowowa
paulinkam1989

September 30 2014

paulinkam1989

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viamefir mefir
paulinkam1989
0359 67c5
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
paulinkam1989
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viaucieknijmi ucieknijmi
paulinkam1989
2005 5003 500
Reposted fromrol rol viamefir mefir
paulinkam1989
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamefir mefir
paulinkam1989
Mogłeś być tym który zabierze wszystkie moje kłopoty.
— ale nie byłeś.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty

August 04 2014

paulinkam1989
5814 a28b 500
paulinkam1989
Spróbujcie wyobrazić sobie życie bez odmierzania czasu. Pewnie nie potraficie. Zawsze wiecie, jaki jest miesiąc, rok, dzień tygodnia. A jednak przyroda nigdy nie zwraca uwagi na czas. Ptaki się nie spóźniają. Pies nie patrzy na zegarek. Sarny nie martwią się kolejnymi urodzinami. Tylko człowiek odmierza czas. Tylko człowiek odlicza godziny. I właśnie dlatego jedynie człowiek doświadcza paraliżującego strachu, którego nie zniosłoby żadne inne stworzenie. Strachu przed tym, że zabraknie mu czasu.
— Mitch Albom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl